امیرحسین جون امیرحسین جون ، تا این لحظه 12 سال و 23 روز سن دارد
یاسمین جونیاسمین جون، تا این لحظه 7 سال و 6 ماه و 24 روز سن دارد

امیر و یاس عزیزمان

خوش آمد گویی امیرحسی جون و یاسمین جیگری

ممنونیم از حضور گرمتون